9
V3 Tower
Jumeirah Lake Towers (JLT), Dubai

V3 Tower